Phóng sự về tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn diễn ra khá phổ biến